Επιμορφωτικά Προγράμματα

Δείτε όλα τα προγράμματά μας

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ


αγωγη 22 696x522

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 600 ωρών  

 

«Εκπαίδευση εκπαιδευτικών:

στη διαπαιδαγώγηση παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων στην ασφαλή ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΩΣ ΣΧΕΤΙΖΕΣΘΑΙ»

3ος ΚΥΚΛΟΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ + 2 προγράμματα για την ενίσχυση του βιογραφικού σας

1 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»Τρίμηνης  διάρκειας   

ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 395/3-9-2013 (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ) (ΦΕΚ 1592 30/9/2010) 

« ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Επιστημονική ευθύνη, επιμέλεια και σχεδιασμό: Εργαστήριο Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το πρόγραμμα οδηγεί σε ΕΤΗΣΙΑ πιστοποιημένη βεβαίωση με την επιστημονική επίβλεψη και το σχεδιασμό του Εργαστηρίου Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας Του Τμήματος Ψυχολογίας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μοριοδοτείται & ΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

      2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)

 0.5 μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12.06.2018) Μοριοδοτούνται έως 2 ετήσια προγράμματα που προέρχονται από ΑΕΙ και

 0.5 μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12-6-2018)

    2 μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

  10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός της επιμόρφωσης η τεκμηριωμένη ενημέρωση εκπαιδευτικών στη διαπαιδαγώγηση παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, στην ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά και στην καλλιέργεια αξιών για τη λειτουργική ερωτική σχέση μέσα στην οποία η συμπεριφορά αυτή προκύπτει.  Σύστοιχος σκοπός είναι η όξυνση της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών (α) στην κατανόηση σχετικών με τη σεξουαλική έκφραση και δημιουργία σχέσεων βασικών φαινομένων, (β) στον αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο η διαπαιδαγώγηση για τις σχέσεις και τη σεξουαλική συμπεριφορά μπορούν να μεταδοθεί από τον εκπαιδευτικό σε γονείς, συναδέλφους, παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες, δηλαδή με ευαισθησία, αμεροληψία και σεβασμό για τις αξίες του ακροατηρίου χωρίς έκπτωση στο εύρος, την πολυπλοκότητα και την τεκμηρίωση της πληροφόρησης.

 

Στόχος του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης, οι επιμορφούμενοι θα μπορούν :

 • Κατά πρώτο λόγο, οι επιμορφούμενοι αναμένεται ότι θα μπορούν να παρέχουν τεκμηριωμένη ευαισθητοποίηση και στο μέτρο της γενικότερης εκπαίδευσής τους και θέσης, διαπαιδαγώγηση σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες, σε ζητήματα σεξουαλικής συμπεριφοράς, ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς και ερωτικών σχέσεων.
 • Επίσης, αναμένεται ότι θα μπορούν να ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και στηρίζουν γονείς, συναδέλφους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους για την ορθή διαπαιδαγώγηση ή με ορθά κριτήρια παραπομπή σε ουσιαστικότερη συμβουλευτική, παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, σε ζητήματα σεξουαλικής συμπεριφοράς, ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς και ερωτικών σχέσεων.
 • Ακόμη θα είναι σε θέση να μεταδώσουν τις πληροφορίες και να παράσχουν τη σχετική στήριξη στα ζητήματα αυτά με την κατάλληλη ευαισθησία, αμεροληψία και τον απαιτούμενο σεβασμό στις αξίες εκπαιδευόμενων και γονέων αλλά χωρίς έκπτωση στο εύρος, την πολυπλοκότητα και την τεκμηρίωση της πληροφόρησης.
 • Κατά δεύτερο λόγο, και πάντα στο μέτρο της γενικότερης εκπαίδευσής τους και θέσης, θα μπορούν να πάρουν ενημερωμένες και με κριτήρια αποφάσεις για την παραπομπή σε ουσιαστικότερη συμβουλευτική παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, σε ζητήματα σεξουαλικής συμπεριφοράς, ασφαλούς σεξουαλικής συμπεριφοράς και ερωτικών σχέσεων.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • 1. ΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
 • 2. Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
 • 3. Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • 4. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
 • 5. ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΞ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 • 6. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ, ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
 • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ. NEA ENOTHTA

 

Τρόπος παρακολούθησης:

 • Μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μελετήσουν το αντίστοιχο υλικό, θα εκπονήσουν τις απαιτούμενες εργασίες & θα αξιολογούνται με τεστ πολλαπλής επιλογής, προκειμένου να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Στη διαδικασία Εκπαίδευσης μέσω live streaming ο συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στο μάθημα από όποιο σημείο της Ελλάδος η του εξωτερικού κ αν βρίσκεται.
 • Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπορούν να παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένα τα μαθήματα ακολουθώντας όλες τις άλλες διαδικασίες.

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

εγγραφές σε εξέλιξη

H αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται συμπληρωμένη στο:

paideiaslogos.901@gmail.com

 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  450 ευρώ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ σε 4 δόσεις ή 400 ευρώ εφ άπαξ (2 δόσεις)+ 2 επιπλέον προγράμματα 

Οι εκπτώσεις με την υποτροφία των 2 επιπλέον προγραμμάτων έχουν ως εξής: 

 •  ΕΦ ΑΠΑΞ : ομάδες 2 ατόμων και άνω: το κόστος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ  

 •  ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ: ομάδες 2 ατόμων και άνω: το κόστος διαμορφώνεται στα 350 ευρώ  σε 3 δόσεις

Ι

Πληροφορίες

Στα τηλέφωνα 2112138032 – 2103620893 – 6981000580

Μέσω e-mail paideiaslogos.901@gmail.com.

Στην ιστοσελίδα www.paideiaslogos.com
http://www.facebook.com/PaideiasLogos

οι καταθέσεις γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, που θα λάβετε απο τη γραμματεία με την εγγραφή σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται αν παραλάβετε κωδικούς και εισέλθετε στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3, 10681 ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 

 • dummy 2112138032 - 210 3620893

 • dummy 2112138032

 • dummy paideiaslogos.edu@gmail.com

Search