Επιμορφωτικά Προγράμματα

Δείτε όλα τα προγράμματά μας

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ & ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

images (7).jpg       

"ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

 Ετήσιο ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ πρόγραμμα επιμόρφωσης στην  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 600 ωρών με θέμα: 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ + προγράμματα για την ενίσχυση του βιογραφικού σας

1 «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» εξάμηνης διάρκειας  

 ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 385/15-2-2013 (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του  ΕΚΔΔΑ  (ΦΕΚ 1592 30/9/2010)

2 «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 

Επιστημονική ευθύνη, επιμέλεια, σχεδιασμό: Εργαστήριο Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μοριοδοτείται & ΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

     2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019)

     0.5 μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12.06.2018) Μοριοδοτούνται έως 2 ετήσια προγράμματα που προέρχονται από ΑΕΙ και

     0.5 μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547, ΦΕΚ Α'102/12-6-2018)

     2 μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

     10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα ειδικής αγωγής. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή σε θέματα ειδικής αγωγής.

Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με σκοπό την σωστή εκπαίδευση των ειδικών περιπτώσεων και την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των Μαθησιακών Δυσκολιών, την αιτιολογία, τα συμπτώματα, τις βασικές θεωρίες και τις μεθόδους αξιολόγησης των συγκεκριμένων δυσκολιών.

Να αποκτήσουν τις ανάλογες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να εντάξουν ομαλά στην τάξη άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη και να εξομαλύνουν τις αντιθέσεις αλλά και να αποτρέψουν τυχόν συγκρούσεις που προκαλεί η διαφορετικότητα.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α.  ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 1. Φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης
 2. H συνεκπαίδευση στην Ελλάδα
 3. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και συνεκπαίδευση
 4. Ο σκοπός της συνεκπαίδευσης: κοινωνία, δημοκρατία, πολιτισμός

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 1. Διδακτικό περιβάλλον και ένταξη
 2. Ειδικές παιδαγωγικές μεθοδολογίες και μαθητοκεντρική διδασκαλία
 3. Εξατομικευμένες διδακτικές παρεμβάσεις
 4. Διδακτικές προσαρμογές και διαφοροποίηση στη διδασκαλία
 5. Ψηφιακά μέσα και ΤΠΕ
 6. Διαδίκτυο και εκπαίδευση

Γ.  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

 1. Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών
 2. Συμβουλευτική εκπαιδευτικών
 3. Ανάγνωση και γραφή
 4. Δυσαριθμησία
 5. Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
 6. Γονείς και Μαθησιακές Δυσκολίες

Δ.  ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ – ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 1. Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα και η συμπτωματολογία της
 2. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κι αρχές στη διαχείριση συμπεριφοράς παιδιών με στοιχεία ΔΕΠ-Υ
 3. Πρακτικές εφαρμογές στη σχολική αίθουσα
 4. Εναντιωματική συμπεριφορά
 5. Ψυχοσυναισθηματικά σύνδρομα
 6. Μοντέλα αναπηρίας

Ε.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΑΥΤΙΣΜΟΣ   

 1. Συμβουλευτική Οικογενειών
 2. Προσεγγίσεις ενίσχυσης της εναλλακτικής επικοινωνίας
 3. Ενίσχυση Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 4. Αισθητηριακές – Κινητικές Θεραπευτικές Παρεμβάσεις
 5. Ψυχομετρικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς
 6. Αναπαραστάσεις ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στα ΜΜΕ

Στ.  ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 1. Σχολική Επίδοση
 2. Νοημοσύνη
 3. Τεχνικές και εργαλεία ανίχνευσης
 4. Γνωστικά και ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά
 5. Συστήματα αναπαράστασης

Ζ.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΟΓΟΣ – ΣΩΜΑ – ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ  

 • Η Σπουδαιότητα της αντίληψης
 • Είδη Μάθησης
 • Είδη Νοημοσύνης
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη και ΑΠΣ-ΔΕΠΣ
 • Κοινωνική Νοημοσύνη
 • Πολιτική Νοημοσύνη

Η.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

 1. Παιδιά και Έφηβοι με Παραβατική Συμπεριφορά
 2. ΕυάλωτεςΚοινωνικέςΟμάδες
 3. Σχολική Διαρροή
 4. Ηθικές και Πολιτισμικές Αξίες στη Σύγχρονη Εκπαίδευση
 5. Δράσεις ενσωμάτωσης για κοινωνική ένταξη
 6. Η ιστορία της τρέλας του Foucault
 7. Ψυχολογιοποίηση (Παπαστάμου από μειονοτική επιρροή)

Θ.  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 1. Θεωρητικές Κατευθύνσεις στη Συμβουλευτική Παιδιών
 2. Θεωρητικές Κατευθύνσεις στη Συμβουλευτική ΠαιδιώνΕκπαιδευτικών
 3. Ψυχοθεραπεία Παιδιών
 4. Παιδική Κακοποίηση: Αναγνώριση και Παρέμβαση
 5. Παιδιά σε κίνδυνο: ο ρόλος του εκπαιδευτή
 6. Κοινωνική ένταξη και ΕΕ

Τρόπος παρακολούθησης:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί:  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΙΑ ΖΩΣΕΙΣ 

 • Μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα μελετήσουν το αντίστοιχο υλικό, θα εκπονήσουν τις απαιτούμενες εργασίες & θα αξιολογούνται με τεστ πολλαπλής επιλογής, προκειμένου να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση του προγράμματος.
 • Στη διαδικασία Εκπαίδευσης μέσω live streaming (on line σύνδεση με την τάξη) ο συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στο μάθημα από όποιο σημείο της Ελλάδος η του εξωτερικού κ αν βρίσκεται.
 • Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπορούν να παρακολουθήσουν μαγνητοσκοπημένα τα μαθήματα ακολουθώντας όλες τις άλλες διαδικασίες.

ΈΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ   H αίτηση συμμετοχής (για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

αποστέλλεται συμπληρωμένη στο: paideiaslogos.801@gmail.com.com

 

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :  απο 700 ευρώ σε 450 ευρώ σε 3 δόσεις ή 400 ευρώ εφ άπαξ (2 δόσεις)+ 2 επιπλέον προγράμματα 

Οι εκπτώσεις με την υποτροφία των 2 επιπλέον προγραμμάτων έχουν ως εξής: 

 •  ΕΦ ΑΠΑΞ : ομάδες 2 ατόμων και άνω: το κόστος διαμορφώνεται στα 300 ευρώ
 •  ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ: ομάδες 2 ατόμων και άνω: το κόστος διαμορφώνεται στα 350 ευρώ  σε 3 δόσεις

Ισχύουσες εκπτώσεις: * Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές.

Έκπτωση 10% για εφάπαξ καταβολή

Έκπτωση για δημιουργία ομάδων (αναλογικά με τον αριθμό ατόμων ανά ομάδα) έως και 30%

Έκπτωση 10% για ανέργους (κάρτα ανεργίας)

Έκπτωση 10% για πολύτεκνους (κάρτα πολυτέκνων)

Έκπτωση σε μέλη του Κε.Δι.Βι.Μ. (που έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα χωρίς εκκρεμότητες)

 

Πληροφορίες:

στα τηλέφωνα: 2112138032 – 2103620893 – 6981000580

Μέσω e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στην ιστοσελίδα http://www.paideiaslogos.com

http://www.facebook.com/PaideiasLogos

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι καταθέσεις γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, που θα λάβετε απο τη γραμματεία με την εγγραφή σας. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται αν παραλάβετε κωδικούς και εισέλθετε στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3, 10681 ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 

 • dummy 2112138032 - 210 3620893

 • dummy 2112138032

 • dummy paideiaslogos.edu@gmail.com

Search